"Szlachetne zamilowanie do ksiag lagodzi tragedie i zmniejsza troski zycia." - Zuzanna Rabska
Wakacje!
Menu strony
Niepodległa
Wyszukiwarka
Akcje charytatywne
Nakarm głodne dziecko.

Godziny lekcyjne
  1.    745 -   830
  2.    840 -   925
  3.    935 - 1020
  4. 1030 - 1115
  5. 1130 - 1215
  6. 1230 - 1315
  7. 1320 - 1405
  8. 1410 - 1455
  9. 1500 - 1545
  10. 1550 - 1635

2011 – Rok Czesława Miłosza

milosz1

 

UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 8 października 2010 r.
w sprawie ustanowienia roku 2011 Rokiem Czesława Miłosza

W setną rocznicę urodzin poety i pisarza Czesława Miłosza Sejm Rzeczypospolitej Polskiej postanawia oddać hołd jednemu z najwybitniejszych twórców naszych czasów, który na trwałe wpisał się w dwudziestowieczną literaturę polską i światową.

 

Czesław Miłosz, wielki polski poeta, urodził się 30 czerwca 1911 r. na ziemiach historycznego Wielkiego Księstwa Litewskiego, dzisiaj leżących w Republice Litwy. Był głęboko przywiązany do stron rodzinnych i często odwoływał się do nich w swojej twórczości. Słynne jest jego upomnienie się w mowie noblowskiej o los państw bałtyckich, które w wyniku paktu Ribbentrop-Mołotow zostały wymazane z mapy Europy. Czesław Miłosz był spadkobiercą
i orędownikiem wielkiej tradycji unii polsko-litewskiej, której współczesną kontynuację widział
w budowaniu partnerskich stosunków Polski z jej wschodnimi sąsiadami, opartych na niepodległości państwowej i poszanowaniu praw mniejszości narodowych.

 

Był pisarzem i myślicielem uniwersalnym, dzięki czemu stał się jednym z największych autorytetów intelektualnych. W swojej twórczości Miłosz przekraczał granice kultur, gatunków
i języków. Obcował z całą tradycją poetycką - od Biblii, którą tłumaczył, oraz najbliższego mu dziedzictwa polskiej poezji, poprzez wiersze poetów anglosaskich, po Daleki Wschód. Światowe uznanie przyniósł mu, wydany we wczesnych latach 50. we Francji, tom esejów "Zniewolony umysł", który stanowi przenikliwą, do dziś nietracącą na aktualności analizę świadomości porażonej przez totalitarne utopie - jedną z najważniejszych książek XX w.

 

O wadze twórczości Czesława Miłosza świadczą liczne nagrody, wśród nich - przyznana przez Akademię Szwedzką za całokształt twórczości w 1980 r. - Nagroda Nobla
w dziedzinie literatury. W opinii zarówno międzynarodowej krytyki, jak i współczesnych mu poetów, jego dzieło to jedno z najbardziej znaczących zjawisk światowej literatury.

 

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przekonany o szczególnym znaczeniu jego dorobku twórczego dla dziedzictwa narodowego i światowego, ogłasza rok 2011 Rokiem Czesława Miłosza.

 

Marszałek Sejmu:G. Schetyna

=> Wystawa:

milosz2

 

=> Konkurs na temat życia i twórczości Czesława Miłosza bezbłędnie rozwiązali:

Kornelia Pawliczek - kl. III c
Agata Dziendziel - kl. III b
Anna Ślosarek - kl. III a
Paulina Urbanek - kl. III b
Tobiasz Drescher - kl. I c

 

=> Apel na zakończenie Roku Miłosza dla całej społeczności szkolnej.

Ostatnia aktualizacja strony: 16 czerwca 2020
Strona główna Strona główna Konkursy Wystawy
Powered by WordPress
Theme and modifications by Kamil Wawrzyczek
Panel Administracyjny