"Przekonalem sie juz, ze niedobrze jest przebywac w samotnosci, wiec szukalem towarzystwa (...) lecz najlepszych przyjaciól mialem w zabranych ze soba ksiazkach." - Joshua Slocum
Wakacje!
Menu strony
Niepodległa
Wyszukiwarka
Akcje charytatywne
Nakarm głodne dziecko.

Godziny lekcyjne
 1.    745 -   830
 2.    840 -   925
 3.    935 - 1020
 4. 1030 - 1115
 5. 1130 - 1215
 6. 1230 - 1315
 7. 1320 - 1405
 8. 1410 - 1455
 9. 1500 - 1545
 10. 1550 - 1635

Rok Szkolny 2003/2004

Co się działo???

w skrócie

- Konkurs na recenzję

Konkurs
Konkurs na recenzję książki trwał nieprzerwanie
od 1 października 2003r. do 30 kwietnia 2004r.

Aby wziąć udział w konkursie należało przeczytać dowolną książkę z naszej biblioteki i napisać jej recenzję. Pracę (jedną lub kilka na temat różnych książek) należało przynieść do biblioteki w wyznaczonym terminie. Oceniana była nie tylko treść pracy, ale również jej estetyka. Najlepsze recenzje były na bieżąco prezentowane w bibliotece. Prace zostały sprawdzone przez 3 osobową komisję. Najlepsze prace zostały nagrodzone.

Konkurs

Organizatorami konkursu byli:
nauczyciel języka polskiego - p. Katarzyna Buśko oraz
nauczyciel bibliotekarz - p. Marzena Wawrzyczek

- Wystawa - Dzień Książki

Wystawa poświęcona historii pisma i fotografii.
"I w odmianach czasu smak jest"

Data udostępnienia wystawy:
19.04.2004 - 30.04.2004
Cele wystawy:

 • Popularyzacja Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich,
 • Zachęcanie do czytania książek,
 • Zainteresowanie uczniów książką poprzez zaprezentowanie ciekawostek z dziedziny księgarstwa i rynku wydawniczego,
 • Zapoznanie uczniów z historią książki, drukarstwa, prasy, biblioteki,
 • Przedstawienie dorobku kultury czytelniczej i piśmienniczej naszych przodków oraz starej fotografii,
 • Ukazanie zmian, jakim podlegały książki, czasopisma oraz fotografia,
 • Ukazanie i upowszechnienie intelektualnej wartości oraz estetycznych walorów tego, co w narodowych zbiorach bibliotecznych świadczy o wielkości polskiej kultury,
 • Rozwijanie zainteresowań czytelniczych poprzez tematykę przedstawionych zbiorów,
 • Wyrobienie w uczniach potrzeby poszanowania starych ksiąg, które są cenną pamiątką,
 • Rozwijanie współpracy ze środowiskiem szkolnym - zaproszenie wszystkich uczniów
  i nauczycieli na wystawę,
 • Rozwijanie uzdolnień twórczych uczniów podczas pomocy w przygotowaniu wystawy bibliotecznej,

Metody:

 • Metody - prezentacja zbiorów, I

Środki:

 • Książki,
 • Czasopisma,
 • Fotografie,
 • Ilustracje,
 • Plansze poglądowe,
 • Cytaty - złote myśli,
 • Album: Z historii książki,
 • Tekst: Jak to z książką było,
 • Płyta CD - Album: Nad złoto droższe,

Organizacja wystawy:

 • Część I - Światowy dzień książki i praw autorskich.
 • Część II - Pismo - pamięć ludzkości.
 • Część III - Gmina Mszana w starej fotografii.

Słowniczek:

 • Bordiura - dekoracyjne obramowanie tkaniny, płaskorzeźby, kompozycji malowanej lub graficznej, w formie pasa wypełnionego ornamentem roślinnym lub geometrycznym, niekiedy z motywami figuralnymi,
 • Cyzelowanie - technika wykańczania przedmiotów metalowych repusowanych (trybowanych) i odlewanych; cyzelowanie ma na celu usunięcie niedokładności i nierówności, zlikwidowanie szwów powstałych w formach odlewniczych i nadanie ostatecznej faktury powierzchni,
 • Ekslibris - znak własnościowy książki z nazwiskiem właściciela lub nazwą instytucji, zwykle odbity na karteczce przyklejonej do wewnętrznej strony okładki, często ozdobiony kompozycją graficzną,
 • Ewangeliarz - księga liturgiczna zawierająca wybrane na poszczególne dni wyjątki z Ewangelii,
 • Hierogramy - pierwsze symboliczne znaki pisma,
 • Iluminacja - miniatura, ręcznie wykonana malowana lub rysowana ilustracja w rękopisach,
 • Inicjał - pierwsza litera tekstu wyróżniająca się wielkością, barwą, często ozdobna, ujęta w pole (np. owal, kwadrat) lub ujmująca ilustrację, stosowany od V wieku, w rękopisach i pierwszych inkunabułach wykonywany ręcznie, od około 1470 r. odbijany wraz z kolumną druku,
 • Inkunabuł - stary druk sprzed 1501; pierwsze inkunabuły wzorowano na średniowiecznych rękopisach
 • Kalamus - trzcina
 • Kartusz - dekoracyjne obramienie tarczy herbowej, tablicy inskrypcyjnej, płaskorzeźby, malowidła itp., w kształcie na ogół owalnym lub sercowatym, od 2 poł. XVI w. także prostokątnym,
 • Mincerz - pracownik lub kierownik mennicy, zajmujący się produkcją monet,
 • Monogram - znak utworzony z jednej lub kilku powiązanych liter (zwykle z początkowych liter imienia i nazwiska); używany od starożytności; w średniowiecznych listach, dokumentach, pieczęciach zastępował podpis; stosowany też przez artystów i rzemieślników jako sygnatura dzieła; monogram występuje często w herbach, sygnetach oraz na przedmiotach użytku osobistego,
 • Pergamin - materiał pisarski, sporządzony ze specjalnie wyprawionej skóry (gł. owczej, cielęcej, koziej); znany już w starożytności (Egipt, Persja, Grecja), używany przez całe średniowiecze, od XII w. wypierany stopniowo przez papier;
 • Psałterz - księga Starego Testamentu zawierająca zbiór psalmów,
 • Puncowanie - technika wykańczania przedmiotów metalowych, polegająca na zmatowaniu powierzchni jednostajnym wzorem, wybijanym za pomocą puncy,
 • Regencja - styl w sztuce, charakterystyczne motywy ornamentalne to muszle, kwiaty, romboidalna kratka z różyczkami, motywy tzw. wstęgowo-cęgowe, atrybuty pastoralne
  i miłosne, smoki i chimery,
 • Reliefy - kompozycja rzeźbiona wykonana na płycie kamiennej, drewnianej lub metalowej z pozostawieniem w niej tła; przeznaczona do oglądania wyłącznie od frontu; uzyskana techniką rzeźbienia, kucia, odlewania itp.,
 • Repusowanie - trybowanie, jedna z podstawowych technik kształtowania wyrobów z blachy; polega na wykuwaniu na zimno młotkami odpowiedniej formy; do repusowania nadają się tylko metale kowalne i ciągliwe, jak złoto, srebro, miedź; technikę repusowania stosowano od starożytności,
 • Rękopis - manuskrypt, dokument graficzny
  (z wyjątkiem ikonograficznych), sporządzony ręcznie, niezależnie od zastosowanego materiału i techniki wykonania (np. tabliczka gliniana, papirus), oraz rodzaju pisma,
 • Rytowanie - technika rzemieślnicza polegająca na wykonywaniu (w metalu, drewnie, szkle, kamieniach półszlachetnych itp.) rysunków (wklęsłych lub wypukłych) za pomocą rylców,
 • Starodruk - druk wydany do 1800 włącznie (tzn. także inkunabuł),
 • Superekslibris - znak własnościowy książki (np. herb, godło, monogram właściciela), zwykle ozdobny ? tłoczony na metalowej płytce bądź haftowany, umieszczony na zewnętrznej stronie oprawy; stosowany od poł. XV w., najbardziej popularny w XVI w.; zastępowany ekslibrisem, od XIX w. występował coraz rzadziej,
 • Sztancowanie - zdobienie przedmiotów przez wyciskanie wzoru sztancą, tj. rodzajem stempla z wzorem wypukłym lub wklęsłym,
 • Trybowanie - patrz: repusowanie,

Bibliografia:

 • Album: Nad złoto droższe (płyta CD).
 • M. Bohonos-Zagórska, Z. Rozanow: Inkunabuły w zbiorach polskich.
 • Nowa encyklopedia powszechna PWN
 • J. Wiercińska: Sztuka i książka.
 • Mała księga cytatów.
 • Słownik języka polskiego.
 • Słownik wyrazów obcych.
 • Biblioteka w szkole nr 2/2001, 5/2001 i inne,
 • www.oss.wroc.pl
 • www.bn.org.pl

Ostatnia aktualizacja strony: 16 czerwca 2020
Strona główna Strona główna Konkursy Wystawy
Powered by WordPress
Theme and modifications by Kamil Wawrzyczek
Panel Administracyjny