"Chcesz poznac czlowieka, daj mu trzy rózne ksiazki do czytania. Z jego odpowiedzi na zapytanie, która sie najbardziej podoba poznasz jego charakter."
Zostało tylko 123 dni szkolnych do Wakacji!
Menu strony
Niepodległa
Wyszukiwarka
Akcje charytatywne
Nakarm głodne dziecko.

Godziny lekcyjne
 1.    745 -   830
 2.    840 -   925
 3.    935 - 1020
 4. 1030 - 1115
 5. 1130 - 1215
 6. 1230 - 1315
 7. 1320 - 1405
 8. 1410 - 1455
 9. 1500 - 1545
 10. 1550 - 1635

Rok Szkolny 2003/2004

Co się działo???

w skrócie

- Konkurs na recenzję

Konkurs
Konkurs na recenzję książki trwał nieprzerwanie
od 1 października 2003r. do 30 kwietnia 2004r.

Aby wziąć udział w konkursie należało przeczytać dowolną książkę z naszej biblioteki i napisać jej recenzję. Pracę (jedną lub kilka na temat różnych książek) należało przynieść do biblioteki w wyznaczonym terminie. Oceniana była nie tylko treść pracy, ale również jej estetyka. Najlepsze recenzje były na bieżąco prezentowane w bibliotece. Prace zostały sprawdzone przez 3 osobową komisję. Najlepsze prace zostały nagrodzone.

Konkurs

Organizatorami konkursu byli:
nauczyciel języka polskiego - p. Katarzyna Buśko oraz
nauczyciel bibliotekarz - p. Marzena Wawrzyczek

- Wystawa - Dzień Książki

Wystawa poświęcona historii pisma i fotografii.
"I w odmianach czasu smak jest"

Data udostępnienia wystawy:
19.04.2004 - 30.04.2004
Cele wystawy:

 • Popularyzacja Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich,
 • Zachęcanie do czytania książek,
 • Zainteresowanie uczniów książką poprzez zaprezentowanie ciekawostek z dziedziny księgarstwa i rynku wydawniczego,
 • Zapoznanie uczniów z historią książki, drukarstwa, prasy, biblioteki,
 • Przedstawienie dorobku kultury czytelniczej i piśmienniczej naszych przodków oraz starej fotografii,
 • Ukazanie zmian, jakim podlegały książki, czasopisma oraz fotografia,
 • Ukazanie i upowszechnienie intelektualnej wartości oraz estetycznych walorów tego, co w narodowych zbiorach bibliotecznych świadczy o wielkości polskiej kultury,
 • Rozwijanie zainteresowań czytelniczych poprzez tematykę przedstawionych zbiorów,
 • Wyrobienie w uczniach potrzeby poszanowania starych ksiąg, które są cenną pamiątką,
 • Rozwijanie współpracy ze środowiskiem szkolnym - zaproszenie wszystkich uczniów
  i nauczycieli na wystawę,
 • Rozwijanie uzdolnień twórczych uczniów podczas pomocy w przygotowaniu wystawy bibliotecznej,

Metody:

 • Metody - prezentacja zbiorów, I

Środki:

 • Książki,
 • Czasopisma,
 • Fotografie,
 • Ilustracje,
 • Plansze poglądowe,
 • Cytaty - złote myśli,
 • Album: Z historii książki,
 • Tekst: Jak to z książką było,
 • Płyta CD - Album: Nad złoto droższe,

Organizacja wystawy:

 • Część I - Światowy dzień książki i praw autorskich.
 • Część II - Pismo - pamięć ludzkości.
 • Część III - Gmina Mszana w starej fotografii.

Słowniczek:

 • Bordiura - dekoracyjne obramowanie tkaniny, płaskorzeźby, kompozycji malowanej lub graficznej, w formie pasa wypełnionego ornamentem roślinnym lub geometrycznym, niekiedy z motywami figuralnymi,
 • Cyzelowanie - technika wykańczania przedmiotów metalowych repusowanych (trybowanych) i odlewanych; cyzelowanie ma na celu usunięcie niedokładności i nierówności, zlikwidowanie szwów powstałych w formach odlewniczych i nadanie ostatecznej faktury powierzchni,
 • Ekslibris - znak własnościowy książki z nazwiskiem właściciela lub nazwą instytucji, zwykle odbity na karteczce przyklejonej do wewnętrznej strony okładki, często ozdobiony kompozycją graficzną,
 • Ewangeliarz - księga liturgiczna zawierająca wybrane na poszczególne dni wyjątki z Ewangelii,
 • Hierogramy - pierwsze symboliczne znaki pisma,
 • Iluminacja - miniatura, ręcznie wykonana malowana lub rysowana ilustracja w rękopisach,
 • Inicjał - pierwsza litera tekstu wyróżniająca się wielkością, barwą, często ozdobna, ujęta w pole (np. owal, kwadrat) lub ujmująca ilustrację, stosowany od V wieku, w rękopisach i pierwszych inkunabułach wykonywany ręcznie, od około 1470 r. odbijany wraz z kolumną druku,
 • Inkunabuł - stary druk sprzed 1501; pierwsze inkunabuły wzorowano na średniowiecznych rękopisach
 • Kalamus - trzcina
 • Kartusz - dekoracyjne obramienie tarczy herbowej, tablicy inskrypcyjnej, płaskorzeźby, malowidła itp., w kształcie na ogół owalnym lub sercowatym, od 2 poł. XVI w. także prostokątnym,
 • Mincerz - pracownik lub kierownik mennicy, zajmujący się produkcją monet,
 • Monogram - znak utworzony z jednej lub kilku powiązanych liter (zwykle z początkowych liter imienia i nazwiska); używany od starożytności; w średniowiecznych listach, dokumentach, pieczęciach zastępował podpis; stosowany też przez artystów i rzemieślników jako sygnatura dzieła; monogram występuje często w herbach, sygnetach oraz na przedmiotach użytku osobistego,
 • Pergamin - materiał pisarski, sporządzony ze specjalnie wyprawionej skóry (gł. owczej, cielęcej, koziej); znany już w starożytności (Egipt, Persja, Grecja), używany przez całe średniowiecze, od XII w. wypierany stopniowo przez papier;
 • Psałterz - księga Starego Testamentu zawierająca zbiór psalmów,
 • Puncowanie - technika wykańczania przedmiotów metalowych, polegająca na zmatowaniu powierzchni jednostajnym wzorem, wybijanym za pomocą puncy,
 • Regencja - styl w sztuce, charakterystyczne motywy ornamentalne to muszle, kwiaty, romboidalna kratka z różyczkami, motywy tzw. wstęgowo-cęgowe, atrybuty pastoralne
  i miłosne, smoki i chimery,
 • Reliefy - kompozycja rzeźbiona wykonana na płycie kamiennej, drewnianej lub metalowej z pozostawieniem w niej tła; przeznaczona do oglądania wyłącznie od frontu; uzyskana techniką rzeźbienia, kucia, odlewania itp.,
 • Repusowanie - trybowanie, jedna z podstawowych technik kształtowania wyrobów z blachy; polega na wykuwaniu na zimno młotkami odpowiedniej formy; do repusowania nadają się tylko metale kowalne i ciągliwe, jak złoto, srebro, miedź; technikę repusowania stosowano od starożytności,
 • Rękopis - manuskrypt, dokument graficzny
  (z wyjątkiem ikonograficznych), sporządzony ręcznie, niezależnie od zastosowanego materiału i techniki wykonania (np. tabliczka gliniana, papirus), oraz rodzaju pisma,
 • Rytowanie - technika rzemieślnicza polegająca na wykonywaniu (w metalu, drewnie, szkle, kamieniach półszlachetnych itp.) rysunków (wklęsłych lub wypukłych) za pomocą rylców,
 • Starodruk - druk wydany do 1800 włącznie (tzn. także inkunabuł),
 • Superekslibris - znak własnościowy książki (np. herb, godło, monogram właściciela), zwykle ozdobny ? tłoczony na metalowej płytce bądź haftowany, umieszczony na zewnętrznej stronie oprawy; stosowany od poł. XV w., najbardziej popularny w XVI w.; zastępowany ekslibrisem, od XIX w. występował coraz rzadziej,
 • Sztancowanie - zdobienie przedmiotów przez wyciskanie wzoru sztancą, tj. rodzajem stempla z wzorem wypukłym lub wklęsłym,
 • Trybowanie - patrz: repusowanie,

Bibliografia:

 • Album: Nad złoto droższe (płyta CD).
 • M. Bohonos-Zagórska, Z. Rozanow: Inkunabuły w zbiorach polskich.
 • Nowa encyklopedia powszechna PWN
 • J. Wiercińska: Sztuka i książka.
 • Mała księga cytatów.
 • Słownik języka polskiego.
 • Słownik wyrazów obcych.
 • Biblioteka w szkole nr 2/2001, 5/2001 i inne,
 • www.oss.wroc.pl
 • www.bn.org.pl

Ostatnia aktualizacja strony: 06 grudnia 2019
Strona główna Strona główna Konkursy Wystawy
Powered by WordPress
Theme and modifications by Kamil Wawrzyczek
Panel Administracyjny