"Ksiazka stanowi cudowny przedmiot, dzieki któremu swiat poczety w umysle pisarzaprzenika do umyslu czytelnika"
Zostało tylko 99 dni szkolnych do Wakacji!
Menu strony
Niepodległa
Wyszukiwarka
Akcje charytatywne
Nakarm głodne dziecko.

Godziny lekcyjne
 1.    745 -   830
 2.    840 -   925
 3.    935 - 1020
 4. 1030 - 1115
 5. 1130 - 1215
 6. 1230 - 1315
 7. 1320 - 1405
 8. 1410 - 1455
 9. 1500 - 1545
 10. 1550 - 1635

Międzyszkolny Konkurs Literacki

Strzygi, utopce i inne demony - 2008

edycja druga

Konkurs literacki zorganizowano dla uczniów gimnazjów powiatu wodzisławskiego. Wśród prac przeważały opowiadania fantastyczne. Pojawiła się także kartka z pamiętnika i wiersz. Tematem wiodącym opowiadań było spotkanie z duchami, ale uczniowie pisali również opowieści o strzygach i utopcach.

Nagrodzeni uczniowie:

I. Gracjana Piechula - kl. II, Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Rydułtowach za opowiadanie "Mój halloween'owy duch"

II. Magdalena Strączek - kl. II, Gimnazjum w Zespole Szkół w Gogołowej za opowiadanie "Klątwa Rozaliny"

III. Paulina Nowak - kl. II, Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Rydułtowach za opowiadanie "Nocne zjawy."

Wyróżnienie za opowiadanie "Bokser - utopiec" otrzymała Magdalena Holesz z kl. I Gimnazjum Zespołu Szkół w Mszanie.

Nauczyciele gimnazjów sprawujący opiekę nad wyróżnionymi uczniami: p. Joanna Frelich, p. Aneta Kawalerowicz, p. Katarzyna Buśko.

Organizatorki konkursu - Katarzyna Buśko i Marzena Wawrzyczek - serdecznie dziękują p. Monice Kowalskiej z  Zespołu Szkół w Mszanie za udział w pracach komisji konkursowej oraz wszystkim uczniom i nauczycielom, którzy wzięli udział w konkursie.

REGULAMIN KONKURSU

1. Organizatorem konkursu są nauczyciele Zespołu Szkół w Gogołowej.

2. Konkurs organizowany jest dla uczniów gimnazjów powiatu wodzisławskiego.

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie pracy opatrzonej własnym znakiem w terminiedo dnia 14 listopada 2008 r. na adres :

Zespół Szkół w Gogołowej,
ul. Wiejska 89,
44-323 Połomia,
"Konkurs literacki"

Autor zobowiązany jest podać w osobnej kopercie opatrzonej tym samym znakiem, swoje imię i nazwisko,numer telefonu i adres szkoły, do której uczęszcza, a także imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna.

4. Forma pracy konkursowej jest dowolna (np. opowiadanie, kartka z pamiętnika, wywiad, list, reportaż).

5. Jury dokona oceny prac pod względem oryginalności treści i formy.

6. Zwycięzcy konkursu zostaną poinformowani o wynikach telefonicznie do dnia 21 listopada 2008 r., co jest równoznaczne z zaproszeniem na imprezę finałową, która odbędzie się 28 listopada 2008 r.

7. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem organizatorom prawa do nieodpłatnego wykorzystania prac w celach publikacji oraz podania mediom danych personalnych uczestników.

Organizatorzy:
Katarzyna Buśko
Marzena Wawrzyczek


Strzygi, utopce i inne demony - 2007

Konkurs literacki zorganizowano dla uczniów gimnazjów powiatu wodzisławskiego w Zespole Szkół w Gogołowej. Jego celem było przypomnienie miejscowych wierzeń oraz zachęcenie uczniów do twórczości własnej. Pracę literacką oceniano w dwóch kategoriach:

 • opowiadanie fantastyczne,
 • z opowieści babci, dziadka o śląskich wierzeniach, tradycjach.

Forma pracy konkursowej była dowolna (np. opowiadanie, kartka z pamiętnika, wywiad, list, reportaż). Jury dokonało oceny prac pod względem oryginalności treści i formy.

Nagrodzeni uczniowie:

W kategorii - opowiadanie fantastyczne:

 1. Justyna Kamińska - kl. II a, ZS w Gogołowej - opowiadanie "Zemsta."
 2. Kamil Stwora - kl. II a, ZS w Mszanie - opowiadanie "Pierścień Lodu.."
 3. Dominika Rzepiszczak - kl. II a, ZS w Gogołowej - opowiadanie "Zemsta wyobraźni."

W kategorii - z opowieści babci, dziadka o śląskich wierzeniach, tradycjach:

 1. Klaudia Pawliczek - kl. II a, ZS w Gogołowej - opowiadanie o utopcach.
 2. Wiktoria Krzystała - kl. I b, ZS w Mszanie - opowiadanie "Rozmowy w toku z dziwadłami."
 3. Agata Błatoń - kl. III b ZS w Mszanie - opowiadanie "Historia, którą chcę wam opowiedzieć."

Nagrodę specjalną za opowiadanie "Wojna o rzekę" otrzymał Kacper Caniboł z kl. II d, Gimnazjum w Gołkowicach.

Nauczyciele gimnazjów sprawujący opiekę nad wyróżnionymi uczniami: p. Bożena Zarańska, p. Anna Lincner p. Monika Kowalska, p. Katarzyna Buśko

Organizatorki konkursu - Katarzyna Buśko i Marzena Wawrzyczek - serdecznie dziękują p. Monice Kowalskiej z  Zespołu Szkół w Mszanie za udział w pracach komisji konkursowej.

Podsumowanie konkursu oraz rozdanie nagród zostało zorganizowane w dniu św. Andrzeja. W związku z tym uroczystość została połączona z wróżbami andrzejkowymi zorganizowanymi przy współpracy Samorządu Uczniowskiego oraz opiekuna - p. Teresy Pająk.

ANDRZEJKI

Ostatnia aktualizacja strony: 06 grudnia 2019
Strona główna Strona główna Konkursy Wystawy
Powered by WordPress
Theme and modifications by Kamil Wawrzyczek
Panel Administracyjny