Zostało tylko 193 dni szkolnych do Wakacji!
Czytanie ksiazki, to rozszerzenie swiata czytelnika - pomnozenie go o swiat pisarza - Jaroslaw Iwaszkiewicz

Międzyszkolny Konkurs Literacki

Strzygi, utopce i inne demony – 2008

edycja druga

Konkurs literacki zorganizowano dla uczniów gimnazjów powiatu wodzisławskiego. Wśród prac przeważały opowiadania fantastyczne. Pojawiła się także kartka z pamiętnika i wiersz. Tematem wiodącym opowiadań było spotkanie z duchami, ale uczniowie pisali również opowieści o strzygach i utopcach.

Nagrodzeni uczniowie:

I. Gracjana Piechula – kl. II, Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Rydułtowach za opowiadanie „Mój halloween’owy duch”

II. Magdalena Strączek – kl. II, Gimnazjum w Zespole Szkół w Gogołowej za opowiadanie „Klątwa Rozaliny”

III. Paulina Nowak – kl. II, Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Rydułtowach za opowiadanie „Nocne zjawy.”

Wyróżnienie za opowiadanie „Bokser – utopiec” otrzymała Magdalena Holesz z kl. I Gimnazjum Zespołu Szkół w Mszanie.

Nauczyciele gimnazjów sprawujący opiekę nad wyróżnionymi uczniami: p. Joanna Frelich, p. Aneta Kawalerowicz, p. Katarzyna Buśko.

Organizatorki konkursu – Katarzyna Buśko i Marzena Wawrzyczek – serdecznie dziękują p. Monice Kowalskiej z Zespołu Szkół w Mszanie za udział w pracach komisji konkursowej oraz wszystkim uczniom i nauczycielom, którzy wzięli udział w konkursie.

REGULAMIN KONKURSU

1. Organizatorem konkursu są nauczyciele Zespołu Szkół w Gogołowej.

2. Konkurs organizowany jest dla uczniów gimnazjów powiatu wodzisławskiego.

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie pracy opatrzonej własnym znakiem w terminiedo dnia 14 listopada 2008 r. na adres :

Zespół Szkół w Gogołowej,
ul. Wiejska 89,
44-323 Połomia,
„Konkurs literacki”

Autor zobowiązany jest podać w osobnej kopercie opatrzonej tym samym znakiem, swoje imię i nazwisko,numer telefonu i adres szkoły, do której uczęszcza, a także imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna.

4. Forma pracy konkursowej jest dowolna (np. opowiadanie, kartka z pamiętnika, wywiad, list, reportaż).

5. Jury dokona oceny prac pod względem oryginalności treści i formy.

6. Zwycięzcy konkursu zostaną poinformowani o wynikach telefonicznie do dnia 21 listopada 2008 r., co jest równoznaczne z zaproszeniem na imprezę finałową, która odbędzie się 28 listopada 2008 r.

7. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem organizatorom prawa do nieodpłatnego wykorzystania prac w celach publikacji oraz podania mediom danych personalnych uczestników.

Organizatorzy:
Katarzyna Buśko
Marzena Wawrzyczek


Strzygi, utopce i inne demony – 2007

Konkurs literacki zorganizowano dla uczniów gimnazjów powiatu wodzisławskiego w Zespole Szkół w Gogołowej. Jego celem było przypomnienie miejscowych wierzeń oraz zachęcenie uczniów do twórczości własnej. Pracę literacką oceniano w dwóch kategoriach:

  • opowiadanie fantastyczne,
  • z opowieści babci, dziadka o śląskich wierzeniach, tradycjach.

Forma pracy konkursowej była dowolna (np. opowiadanie, kartka z pamiętnika, wywiad, list, reportaż). Jury dokonało oceny prac pod względem oryginalności treści i formy.

Nagrodzeni uczniowie:

W kategorii – opowiadanie fantastyczne:

  1. Justyna Kamińska – kl. II a, ZS w Gogołowej – opowiadanie „Zemsta.”
  2. Kamil Stwora – kl. II a, ZS w Mszanie – opowiadanie „Pierścień Lodu..”
  3. Dominika Rzepiszczak – kl. II a, ZS w Gogołowej – opowiadanie „Zemsta wyobraźni.”

W kategorii – z opowieści babci, dziadka o śląskich wierzeniach, tradycjach:

  1. Klaudia Pawliczek – kl. II a, ZS w Gogołowej – opowiadanie o utopcach.
  2. Wiktoria Krzystała – kl. I b, ZS w Mszanie – opowiadanie „Rozmowy w toku z dziwadłami.”
  3. Agata Błatoń – kl. III b ZS w Mszanie – opowiadanie „Historia, którą chcę wam opowiedzieć.”

Nagrodę specjalną za opowiadanie „Wojna o rzekę” otrzymał Kacper Caniboł z kl. II d, Gimnazjum w Gołkowicach.

Nauczyciele gimnazjów sprawujący opiekę nad wyróżnionymi uczniami: p. Bożena Zarańska, p. Anna Lincner p. Monika Kowalska, p. Katarzyna Buśko

Organizatorki konkursu – Katarzyna Buśko i Marzena Wawrzyczek – serdecznie dziękują p. Monice Kowalskiej z Zespołu Szkół w Mszanie za udział w pracach komisji konkursowej.

Podsumowanie konkursu oraz rozdanie nagród zostało zorganizowane w dniu św. Andrzeja. W związku z tym uroczystość została połączona z wróżbami andrzejkowymi zorganizowanymi przy współpracy Samorządu Uczniowskiego oraz opiekuna – p. Teresy Pająk.

ANDRZEJKI