Zostało tylko 193 dni szkolnych do Wakacji!
Cóz za rzecz przedziwna. Czytanie! – jako galazka oliwna, lub migdalowy kwiat. - Cyprian Kamil Norwid

ŚLĄSKA WYDAŁA ICH ZIEMIA

wystawa

Ziemia Śląska słynie z mądrości swoich mieszkańców. Wydała wielu ludzi mądrych, którzy byli i są nadal znani w kraju jak i na świecie. Na przestrzeni wieków w zgodzie i twórczej pracy żyło tu wiele nacji. Dzieła ich rąk i umysłów promieniowały daleko. Największą chlubą Ziemi Śląskiej są laureaci Nagrody Nobla.

Do tej pory jedenaście osób urodzonych na Śląsku otrzymało Nagrody Nobla. Są to nagrody ze wszystkich dziedzin, prócz nagrody pokojowej.

Czterech noblistów śląskich pochodzi z historycznego Górnego Śląska, natomiast siedem urodziło się na Dolnym Śląsku, w tym aż trzech w stolicy tego regionu – Wrocławiu.

Siedmiu spośród nich uczęszczało do gimnazjów we Wrocławiu, a czterech rozpoczęło w tym mieście swoje studia uniwersyteckie.

Ich przekonania narodowe jednoznacznie można określić jako niemieckie – z tradycji, wychowania, świadomości i często głębokiego patriotyzmu.

Tylko jeden z nich – Gerhart Hauptmann powrócił i pozostał aż do śmierci na Śląskiej Ziemi. Pozostali z różnych przyczyn opuścili na zawsze swój rodzinny region i zrobili kariery poza jego granicami.

A o kim mówimy?
Oto ich nazwiska oraz daty otrzymania Nagrody Nobla:
1. Paul Ehrlich – 1908 – medycyna
2. Gerhart Hauptmann – 1912 – literatura
3. Fritz Haber – 1918 – chemia
4. Friedrich Bergius – 1931 – chemia
5. Otto Stern – 1943 – fizyka
6. Kurt Alder – 1950 – chemia
7. Max Born – 1954 – fizyka
8. Maria Goppert – Mayer – 1963 – fizyka
9. Konrad Bloch – 1954 – medycyna
10. Reinhard Seltern – 1994 – ekonomia
11. Gunter Blobel – 1999 – medycyna

Z powyższych wyliczeń można wywnioskować, iż Śląsk XIX i początku XX wieku – wielonarodowościowy, wielowyznaniowy i wielokulturowy działał prężnie intelektualnie i potrafił wydać aż jedenastu tych, którzy „przyczynili się do dobra ludzkości”. Dziś ta ziemia również wydaje wielu mądrych, znamienitych uczonych i artystów. Wystarczy tylko to dostrzec i docenić.